پک پلی ژل 60 میل بیوتی امور BeautyAmour

پک پلی ژل بیوتی امور شامل:

3 تیوپ پلی ژل با حجم 60 میلی لیتر

3 رنگ سفید / پینک / کاور پینک

بهمراه قلم مخصوص پلی ژل

و اپلیکاتور پلی ژل

موجود نیست

چین
60 میلی لیتر
کاشت پلی ژل